Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Senior klub - pravidelné setkání

Senior klub - pravidelné setkání

16. 1. 2018 Zobrazit více

Přerušení dodávky pitné vody z obecního vodovodu

Přčerušení dodávky pitné vody z obecního vodovodu

16. 1. 2018 Zobrazit více

Amatérský badmintonový klub Bohuslavice - Turnaj ve čtyřhře

Amatérský badmintonový klub Bohuslavice - Turnaj ve čtyřhřeAmatérský badmintonový klub Bohuslavice - Turnaj ve čtyřhře

16. 1. 2018 Zobrazit více

Nikol drůběž - prodej

Nikol drůběž - prodej

16. 1. 2018 Zobrazit více

Spolek zahrádkářů - ples

Spolek zahrádkářů - plesSpolek zahrádkářů - ples

16. 1. 2018 Zobrazit více

Výsledky volby prezidenta republiky 12. a 13. 1. 2018 v obci Bohuslavice

Výsledky volby prezidenta republiky v obci Bohuslavice 12. a 13.1.2018

13. 1. 2018 Zobrazit více

Bohuslavice - nalezen pes

Bohuslavice - nalezen pes

11. 1. 2018 Zobrazit více

SOH - Ohlédnutí za rokem 2017

SOH - Ohlédnutí za rokem 2017

Ohlédnutí za rokem 2017

Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět rokem plným akcí, aktivit a projektů směřujících k rozvoji a propagaci regionu.

Ve 26. roce své existence se sdružení podílelo a podpořilo řadu kulturních a společenských akcí. Začátek února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který letos proběhl v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol a chrámových sborů. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo v Hati.

I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned 3 finanční podpory, a to na realizaci projektů „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši 86 578,45 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč).

V letošním roce byla zahájena realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého sdružení připravuje vydání metodických materiálů a pracovních listů pro účely výuky přírodovědných předmětů na základních školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a výše dotace může dosáhnout až 843 020 Kč.

V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie probíhala letos intenzivní příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách, jehož realizace bude zahájena v lednu 2018. V rámci projektu dojde ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Sdružení může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur.

Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí a měst regionu.

Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.

Mgr. Lenka Osmančíková

Zde ke stažení


9. 1. 2018 Zobrazit méně
Archiv

Stránka