Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Muzeum Hlučínska - "Holokaust v nás"

Muzeum Hlučínska - "Holokaust v nás"Muzeum Hlučínska - "Holokaust v nás"

19. 3. 2018 Zobrazit více

Bolatice - koncert "Čtvero ročních období"

Bolatice - koncert "Čtvero ročních období"Bolatice - koncert "Čtvero ročních období"

16. 3. 2018 Zobrazit více

Chuchelná - seminář "Slovanská heraldika"

Chuchelná - seminář "Slovanská heraldika"Chuchelná - seminář "Slovanská heraldika"

13. 3. 2018 Zobrazit více

Slezské zemské muzeum - pozvánky

Slezské zemské muzeum - pozvánky

Slezské zemské muzeum - pozvánky

SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918–1938 – Nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj kultury a volnočasových aktivit, stejně jako období hospodářské krize a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci se seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slezska a Ostravska. Pozornost bude věnována také předním postavám politického a kulturního života regionu.

plakát ke stažení zde

MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918–1988 – Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpodmínečně odrážely v každodenním životě jedince. A protože jedním ze spolehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání, nová výstava přiblíží souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představí také proměnlivost módních stylů v období trvání Československa, resp. v období let 1918–1988. Součástí výstavy bude rovněž ukázka módních oděvů a doplňků, které byly Slezskému zemskému muzeu věnovány či zapůjčeny během sběrných dnů konaných v loňském roce.

p

25 OBRAZŮ Z DĚJIN SLEZSKA 1993−2018 – Výstava přiblíží období 80. a 90. let 20. století, tedy éru sametové revoluce a vzniku České a Slovenské republiky. Reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin návštěvníky seznámí s hlavními fenomény společenských změn v epoše vytváření novodobé občanské společnosti. Výstava usiluje o evokaci témat, jež "hýbala" tehdejší společností a k nimž vedle politických změn patřil rozvoj podnikání, obnova náboženského života, růst zájmu o životní prostředí, prosazování západní popkultury atd. Kromě událostí celostátního a celospolečenského významu bude připomenuto také dobové dění v regionu českého Slezska a Ostravska. Akce je věnována čtvrtstoletí samostatné České republiky.

Vernisáž výstav se uskuteční v úterý 20. března 2018 v 17 hodin v Historické výstavní budově SZM (Komenského 10, Opava).

Výstavy vznikly za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.


13. 3. 2018 Zobrazit méně

ČEZ Distribuce, a.s. - Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN

ČEZ Distribuce, a.s. - Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN

9. 3. 2018 Zobrazit více

Papír Show Ostrava 2018 - Mistrovství ČR

Papír Show Ostrava 2018 - Mistrovství ČRPapír Show Ostrava 2018 - Mistrovství ČR

9. 3. 2018 Zobrazit více

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

8. 3. 2018 Zobrazit více

Slezské zemské muzeum - pozvánky

Slezské zemské muzeum - pozvánky

8. 3. 2018 Zobrazit více
Archiv

Stránka