Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu   23.1.2017
Nařízení obce 1/2015 (zákaz podomního prodeje a nabízení služeb)   7.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015   18.05.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 70 kb 01.03.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 51 kb 04.01.2011
Opatření obecné povahy - Územní plán obce Bohuslavice-zm.č. 5 3799 kb 04.01.2011
OZV č. 2/2006 o pravidlech pro pohyb psů a některých omezujících opatřeních a povinnostech k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Bohuslavice 597 kb 15.09.2010
2/2003 OZV o místních poplatcích 247 kb 02.11.2007
1/2005 OZV- společný školský obvod 32 kb 02.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Bohuslavice 56 kb 02.11.2007
Obec Bohuslavice vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává Požární řád obce Bohuslavice 107 kb 02.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2 ze dne 25. 10. 2001 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Bohuslavice a stanovuje užívání schváleného územního plánu obce 170 kb 02.11.2007
Tabulky o území obce Bohuslavice 141 kb 02.11.2007
Vymezení zastavitelného území - plochy zastavitelného území vymezené ÚPN Obce Bohuslavice a změnou č. II ÚPN obce Bohuslavice 29 kb 02.11.2007
OZV obce Bohuslavice č. 1/2006, o chovu a držení zvířat na území obce Bohuslavice 114 kb 02.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2006 , o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 58 kb 02.11.2007
OZV 1/2004 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích 87 kb 02.11.2007